Ukryty-w-życiu

73 teksty – auto­rem jest Uk­ry­ty-w-życiu.

głuchy sen

Może nasze sny są śmieszne.
może niosą coś dziw­ne­go,
są jak pal­ce co ucięte
na­dal łapią piłkę w ręce.

Ale jed­nak niosą chęci,
choć spełnione być nie mogą.
Cza­sem ciche, cza­sem głośne
kręcą pus­tką w naszej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 lutego 2014, 20:15

Nie poprosi o nic więcej

Wczo­raj jeszcze czułe słowa,
przed zaśnięciem gra nastrojów.
Jeszcze chwi­le pogłupieli,
da­li wodze pus­tym słowom.

Uśmie­chnięci szli przez życie,
Chwilą by­li jak rośliny,
nic nie czu­li, nic nie chcieli
by­le tyl­ko się obudzić.

Ale te­raz już nie wróci.
Nie da ra­dy, nic nie zrobi.
Na­wet jelśli o coś spy­tasz,
to ta "cisza" nie odpowie.

Nie pop­ro­sisz o wspomnienia,
bo nie umiesz grać o szczęście.
Dziś je­dyne co pot­ra­fisz,
to założyć głupio ręce. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 15 lutego 2014, 23:10

To że mil­cze wca­le nie oz­nacza, że mnie nie ma.
Bo­wiem to w mil­cze­niu na­jowoc­niej jest myśleć. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 grudnia 2013, 23:21

Ce­nie w ludziach pros­totę, tyl­ko prosze Cię nie myl te­go pojęcia z prostactwem. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 czerwca 2013, 21:55

Widziałem deszcz, widziałem śnieg, a na­wet widziałem słoneczne dni, kiedy nie mogłam zna­leźć przyjaciela.
Te­raz nie widze nic, nie widze na­wet pochmur­nych dni, ale wiem, że możesz mi po­kazać dużo więcej niż mo­je oczy zdołały ujrzeć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 kwietnia 2013, 22:58

Wszys­tko piękne co nas nie dotyczy. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 21 lipca 2012, 22:26

Fałszy­wość zaczy­na się wte­dy, gdy nie widząc swo­jego błędne­go postępo­wania ne­guje­my czy­ny in­nych - niekiedy lep­sze od naszych. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 12 lipca 2012, 00:44

Zaśle­piony miłością, bieg­nie na skróty...nies­te­ty w całkiem inną stro­ne życia. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 14 stycznia 2012, 23:28

Czas, w którym stoisz sam na sam z życiem i w uszach słyszysz tyl­ko prze­mykające ty­kanie ze­gara jest chwilą, w której na myśl przychodzą ci naj­gor­sze myśli...nie pod­daj się ta­kiej chwili. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 grudnia 2011, 22:03

Być może dla ciebie mój świat to głupi świat - głupi, ale przy­naj­mniej mój

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 grudnia 2011, 23:40

Ukryty-w-życiu

Witam na moim profilu . Myślę ,że spodoba się wam moja twórczość.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ukryty-w-życiu

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

25 czerwca 2012, 19:23Ukryty-w-życiu wy­powie­dział się w wątku Konkurs: no­wa naz­wa dla [...]